Fallent er en person som er fallitt, det vil si konkurs.