Oppbud, (jur.). En skyldner som er blitt insolvent, har rett, og i visse tilfeller også plikt, til å begjære sitt bo tatt under konkursbehandling av skifteretten. Ved en slik begjæring sies han å gjøre oppbud.