Ekteskapsloven av 31. mai 1918 (opphevet med virkning fra 1993) hadde regler om omstøtelse av ekteskap. Det kunne omstøtes ved dom hvis det forelå visse alvorlige mangler ved de viljeserklæringer som vigselen forutsatte, f.eks. sinnssykdom, bevisstløshet, tvang, villfarelse om hvem den annen er. Omstøtelsesgrunn kunne også være den ene parts fortielse av omstendigheter ved sitt tidligere liv, som kunne ha avholdt den annen part fra å inngå ekteskapet. Rettsvirkningene var stort sett de samme som ved skilsmisse, men det gjaldt visse særregler for det økonomiske oppgjør.