Underbalanse, foreligger når en skyldners gjeld på et visst tidspunkt overstiger verdien av hans eiendeler. Insuffisiens er ikke enstydig med insolvens: En skyldner som er likvid, dvs. som kan betale sin gjeld etter som den forfaller ved hjelp av løpende inntekter el.l., er solvent, selv om han er insuffisient.