Gjeldsnemnd, organ oppnevnt av skifteretten for å bistå skyldneren og vareta fordringshavernes felles interesser ved frivillig gjeldsforhandling. Skal bestå av en leder (som regel en advokat) og 1–3 representanter for fordringshaverne, i noen tilfeller også en representant for de ansatte i skyldnerens næringsvirksomhet.