Tvangsakkord, nedsettelse av en skyldners gjeldsforpliktelser og/eller en utsettelse av forfallstiden for forpliktelsene, vedtatt av et kvalifisert flertall av fordringshaverne under en gjeldsforhandling, en konkurs eller et dødsboskifte. Se akkord.