Tvangsbruk er en form for tvangsfullbyrdelse av gjeld som er pantesikret i fast eiendom eller et annet realregistrert formuesgode (registrert skip eller luftfartøy og tillatelse registrert i petroleumsregisteret). Reglene står i tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 kapittel 11.

Ved å begjære tvangsbruk kan en panthaver skaffe seg kontroll over de inntektene pantet gir, og sikre seg at de blir benyttet til betaling av renter og avdrag på pantegjelden. Dette er særlig viktig for en dårlig prioritert panthaver, som slik kan forhindre at pantet blir tvangssolgt under en lavkonjunktur hvor utsiktene til at han vil oppnå noen dekning, er små.

Tvangsbruk av norske skip og luftfartøy kan besluttes av norsk namsmyndighet selv om fartøyet befinner seg utenfor Norge. Som tvangsbruker får panthaveren en mulighet for å dirigere fartøyet til Norge eller til en annen stat hvor han ønsker å få det tvangssolgt.

Beslutning om tvangsbruk

Begjæring om tvangsbruk fremsettes for namsmyndigheten. Gjelden må være misligholdt, og panthaveren (saksøkeren) må ha et tvangsgrunnlag. Kravene her er de samme som når det gjelder tvangssalg. Tvangsbruk kan imidlertid nektes når bruken av særlige grunner vil påføre saksøkte eller rettighetshavere i pantet vesentlig skade eller ulempe, og panthaveren må antas å være like godt tjent med å kreve tvangssalg.

Bestyrer

Bruken skal utøves av en bestyrer. Saksøkeren kan oppnevnes dersom saksøkeren ikke har uttalt seg mot det. Bestyreren skal sørge for formålstjenlig drift av pantet. Hvis han ved rovdrift reduserer pantets verdi, kan namsmyndigheten bringe tvangsbruken til opphør eller oppnevne en ny bestyrer. Han er regnskapspliktig overfor namsretten og partene.

Fordeling av inntektene med mer

Av inntektene dekkes først utgiftene til drift og vedlikehold, derunder godtgjørelse til en utenforstående bestyrer. Deretter dekkes forfalte deler av pantegjeld (medregnet renter og omkostninger) som er bedre prioritert enn saksøkerens krav. Så dekkes godtgjørelse til saksøkeren hvor han er bestyrer, samt forfalte deler av hans/hennes pantekrav. Mulig underskudd på driften kan ikke belastes saksøkte, men saksøkeren er derimot ansvarlig for nødvendige utgifter til drift og vedlikehold.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg