massekrav

Massekrav, fordringer som skal dekkes foran all annen gjeld (også foran de prioriterte fordringer) i konkursboer og insolvente dødsboer, se dekningsloven av 8. juni 1984 § 9–2.

Massekravene faller i to grupper. Den første gruppen gjelder forpliktelser påført boet under bobehandlingen, og omfatter (1) rimelige omkostninger ved skyldnerens begravelse, i konkurs hvor dødsfallet har funnet sted før konkursåpningen, (2) omkostninger ved bobehandlingen, derunder rimelige omkostninger påført en rekvirent i forbindelse med begjæring om åpning av konkurs, (3) andre forpliktelser påført boet under bobehandlingen, f.eks. forpliktelser ifølge avtaler som skyldneren har inngått før konkursåpningen, men som boet har trådt inn i.

Den annen gruppe gjelder visse utgifter påløpt og visse forpliktelser oppstått under en umiddelbart forutgående gjeldsforhandling eller et offentlig skifte av skyldnerens dødsbo; den omfatter (1) omkostningene ved en slik gjeldsforhandling eller et slikt skifte, (2) andre forpliktelser som med gjeldsnemndas tillatelse, hhv. skifterettens samtykke, er blitt påført skyldnerens bo i denne perioden, og (3) ansvar for skatte- og avgiftskrav som nevnt i dekningslovens § 9–4 påløpt i perioden og ansvar overfor forbruker ifølge avtaler inngått under fortsatt drift av skyldnerens forretning i perioden. Kravene i annen gruppe dekkes bare dersom kravene i første gruppe blir dekket fullt ut, men foran de prioriterte fordringer.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg