Sivilprosess

Sivilprosess er reglene om rettergangen i sivile saker. Sivile saker kalles også tvistesaker eller tvistemål, og loven om rettergangen i sivile saker heter tvisteloven. Reglene om rettergangen i straffesaker kalles straffeprosess og følger straffeprosessloven. . Hele artikkelen