Konvensjonalprosess, prosess hvor rettergangsmåten er bestemt av partene selv.