Åstedssak, i eldre norsk rett sak vedrørende fast eiendom (på landet), som ble behandlet på åstedet.