Åstedssak var i eldre norsk rett rettssaker som gjaldt fast eiendom (på landet, og som ble behandlet på åstedet.