Saksøkt, den som saksøkeren retter kravet sitt mot.