En saksøkt er den som saksøkeren retter kravet sitt mot.