Selvdømme, overenskomst mellom to parter om at den ene i visse slags konflikter mellom dem skal ha dømmende myndighet. Selvdømme forekommer i foreningsforhold ved at en forening etter sine vedtekter kan treffe bindende avgjørelse om eksklusjon eller konvensjonalbot overfor et medlem som har krenket sine medlemsplikter.