Prosessrenter, i en rettstvist renter av det omtvistede beløp. Skal etter påstand tilkjennes ved fullbyrdelsesdom for et pengekrav som ikke før var rentebærende; jfr. forsinkelsesrenteloven av 17. des. 1976 nr. 100 § 5.