Ekstrarett, før 1927 betegnelse i norsk sivilprosess for rettsmøter som ble holdt utenfor de ordinære ting eller det vanlige rettssted. Særlig brukt ved avhøring av vitner på åstedet.