Midlertidig forføyning er rettergangsskritt som skal gi saksøkeren midlertidig sikring av et krav som går ut på annet enn betaling av penger, jf. tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 kap. 32 og 34. Midlertidig sikring av pengekrav skjer ved (sivil) arrest av person eller gods.

Sikringsgrunn

Den som krever en midlertidig forføyning, må sannsynliggjøre at han har et krav og en sikringsgrunn. Sikringsgrunn er for det første at saksøktes atferd gjør en midlertidig sikring nødvendig fordi forfølgningen eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort. Et planlagt eller påbegynt byggearbeid påstås f.eks. å ville krenke naboens veirett eller hans rettigheter etter naboloven av 16. juni 1961; utgivelse av en bok hevdes å være i strid med saksøkerens opphavsrett. Sikringsgrunn er videre at en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold er nødvendig for å avverge skade eller ulempe eller for å hindre voldsomheter som saksøktes atferd gir grunn til å frykte for. Et skipsverft utøver f.eks. tilbakeholdsrett i et reparert skip for et vederlagskrav som saksøkeren hevder er urimelig høyt. Ved dobbeltsalg av en hytte fører en strid om hvilken rett som skal gå foran, til at pretendentene går til håndgripeligheter.

Forføyningen

Forføyningen kan gå ut på at saksøkte skal foreta, unnlate eller tåle en handling eller at et formuesgode skal settes ut av saksøktes besittelse og tas under forvaring eller bestyrelse. En grunneier blir f.eks. pålagt å fjerne en veisperring og å finne seg i at naboen bruker veien mens en tvist om veiretten pågår; et forlag får forbud mot å utgi en bok så lenge en tvist om opphavsretten står for domstolene.

Beslutning

Beslutning om midlertidig forføyning treffes av den domstol som behandler en tvist om kravet, eller, hvis tvist ennå ikke er reist, av tingretten på saksøktes sted eller på det sted hvor det omtvistede formuesgode befinner seg. Gjennomføringen av forføyningen kan gjøres betinget av at saksøkeren stiller slik sikkerhet som retten bestemmer for mulig erstatning til saksøkte. Det kan også settes en frist for saksøkeren for å reise søksmål om kravet.

Immaterialrettigheter

For midlertidige forføyninger til sikring av immaterialrettigheter gjelder enkelte særregler, se tvisteloven § 34-7.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg