Kost og tæring, før 1927 navn på den erstatning for saksomkostninger i sivile saker som ble tilkjent innstevnte når en sak ble avvist, eller som ble tilkjent en part når motparten uteble uten lovlig forfall.