Adcitasjon, (av ad- og latinsk 'fremkalle'), det at en av partene i en rettssak trekker en tredjemann inn i saken. Formålet med adcitasjon er å få dom for det parten vil kreve av tredjemann dersom saken tapes. Eksempel: En bedrift blir saksøkt med krav om erstatning for en mangelfull leveranse; bedriften trekker sin underleverandør inn i saken med krav om at denne skal dekke det bedriften måtte bli dømt til å betale. Regler om adcitasjon finnes i tvisteloven § 15-2 annet ledd. Adcitasjon er en særlig variant av kumulasjon.