Disposisjonsprinsippet, i sivilprosessen den grunnsetning at en domstol ikke kan tilkjenne saksøkeren mer enn han har påstått eller avgjøre krav som ikke er reist i saken, jfr. § 11-2 første ledd i tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90. Prinsippet er bare gjennomført fullt ut når partene har fri rådighet over saksforholdet. Disposisjonsprinsippet har sammenheng med forhandlingsprinsippet.