forhandlingsprinsippet

Artikkelstart

Forhandlingsprinsippet er et prinsipp innenfor sivilprosessen som går ut på at dommeren skal forholde seg passiv når det gjelder å skaffe til veie bevismidlene i saken. Partene har selv ansvaret for at det blir lagt frem fullstendige opplysninger.

Etter § 11-2 annet ledd i tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 er hovedregelen at det påhviler partene i saken å gjøre rede for faktiske forhold og bevis som er av betydning for avgjørelsen. Men retten bør sørge for at partenes anførsler blir så klare og fullstendige som mulig, og retten kan av eget tiltak treffe beslutning om bevisføring som den finner påkrevd.

Dersom partene har fri rådighet over saken, kan ikke retten beslutte bevisførsel når begge parter erklærer seg imot det. Hvis derimot partene ikke har fri rådighet over forholdet (for eksempel i ekteskapssaker og farskapssaker), skal retten av eget tiltak skaffe til veie alle de opplysninger som er nødvendige for å sikre en riktig avgjørelse.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg