Amicus curiae, (rettens venn), betegner en rett andre enn partene har til å gi innlegg til retten. Tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 § 15-8 gir interesseorganisasjoner mv. adgang til å gi skriftlige innlegg til belysning av allmenne interesser som en sivil sak reiser. En slik innleggsrett til belysning av allmenne interesser er kjent blant annet fra prosessen ved enkelte internasjonale domstoler under betegnelsen amicus curiae. Tvisteloven bruker ikke selv betegnelsen amicus curiae, men betegnelsen er brukt i lovforarbeidene.