Avhjemling, bekreftelse og avslutning av et skjønn (takst) som skjønnsmennene avgir for en dommer i rettsmøte. Avhjemling skjer bare når dommeren ikke deltar i skjønnet og forekommer i forbindelse med skiftetakster.