småkravsprosess

Småkravsprosess, småkravsprosess, betegner en egen prosessform for behandling av rettssaker om små verdier. Hvis tvistegjenstanden er lavere enn 125.000 kroner skal retten behandle tvisten etter småkravsreglene, som er gitt i tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 kapittel 10. Småkravsprosessen legger opp til en enklere behandling enn allmennprosess, som er reglene for behandling av tvister om større verdier. De viktigste særtrekkene ved småkravsprosessen er at den legger opp til en meget enkel skriftlig saksforberedelse, hurtig berammelse av et rettsmøte for sluttbehandling av saken og sterk begrensning i hvor store sakskostnader den vinnende parten kan kreve dekket av motparten.

Småkravsprosessen er ment å senke domstolsterskelen og legge til rette for at også tvister om små krav bringes inn for retten. Regelen om begrensning av hvor store sakskostnader som kan kreves dekket av motparten har blitt ansett som nødvendig for å begrense advokatarbeid med småkravssaker. Advokatutgiftene ville ellers fort kunne overstige tvistegjenstandens verdi. Og i så fall må det antas at personer, som har en berettiget sak, ville avstå fra å forfølge den rettslig av frykt for å bli sittende med et meget omfattende kostnadsansvar overfor motparten.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg