Metafysikk

Metafysikk er en filosofisk disiplin som tar for seg de mest fundamentale spørsmål som overhodet lar seg stille om verdens og virkelighetens, moralens og religionens, vitenskapens og kunstens, samfunnets og naturens grunnleggende egenskaper og prinsipper; kalles ofte i ufilosofisk språkbruk læren om det oversanselige.Ordet var opprinnelig tittelen på et verk av Aristoteles som heter slik fordi det i hans samlede skrifter følger umiddelbart etter skrifter om naturen eller fysikken (gresk meta ta fysika, 'etter fysikken'). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Einar Duenger Bøhn

Universitetet i Agder

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 77 artikler: