Vesen er det hos noe som utgjør den egentlige, konstante naturen, især i motsetning til de mer tilfeldige og forbigående egenskaper (i sitt vesen). Hos filosofen Edmund Husserl spiller vesen-begrepet en viktig rolle.