Abstraksjon er noe som bare er tenkt og ikke-sanselig, som mangler konkret og sansbar virkelighet. Se abstrahere.