Singularisme er en filosofisk retning som hevder at verden, tross sin tilsynelatende mangfoldighet, kan forklares ut fra ett eneste prinsipp. Se monisme.