Vierslekta er en meget artsrik slekt i vierfamilien. De fleste artene i denne slekta i Norge er busker og kalles vier, men det er også to treslag som hører til slekta, selje og gråselje. I tillegg kommer en rekke små trær eller store busker som kalles pil. Tre av artene er dvergbusker på maksimalt noen centimeters høyde, musøre, polarvier og rynkevier.Felles for alle artene i slekta er at de er særbu og at blomsterstanden er tette aks med reduserte blomster med nektarier, og på grunn av tidlig blomstring og nektarproduksjon er artene svært viktige matplanter for mange insekter tidlig i sesongen.For beskrivelse av arter og oversikt over norske arter i slekta se vier.. Hele artikkelen