Polarvier, krypende busk i vierfamilien, 1–3 cm høy. Bladene er hele, uten tenner og mangler tydelig nervenett. Vokser på kalkrik grunn i fjellet fra Hardangervidda til Finnmark.