Sørgepil, hybrid (krysning) mellom Salix alba og S. babylonica. Tre i vierfamilien med lange, hengende grener. Stammer fra Øst-Asia og er plantet ved dammer og elver i de østlige middelhavsområder, Mellom-Europa og Nord-Amerika. Også brukt om former av andre pilarter med hengende grener, f.eks. varieteter eller hybrider av hvitpil, skjørpil og rødpil, i Norge ofte plantet på kirkegårder.