Blokkevier, liten busk i vierfamilien. 20–50 cm høy, med tynne kvister og tynne blad som er blågrønne på undersiden, mørkegrønne på oversiden. Blokkevier vokser på tuer i myr og i myrskog. Det er en østlig art, her i landet finnes den i de østligste delene av Hedmark, i Nordland og spredt i de indre delene av Troms og Finnmark.