Setervier, busk eller lite tre i pilefamilien. Ligner svartvier, og regnes som en underart av denne. Opptil 4 m høy, har store blad som er lodne på undersiden og snaue på oversiden, barken er grå. Raklene er store og har blad på stilken. Setervier vokser på fuktige steder i fjellskog, oftest på baserik grunn, sør til Tinn i Telemark.