Rynkevier, dvergbusk i vierfamilien. 1–5 cm høy krypende art med knudrete kvister, og ovale, langstilkede blad som er mørkegrønne på oversiden, hvite under, og med et tett, nedsenket nervenett. Rynkevier vokser på kalkrik bunn i fjellet.