Mandelpil, 2–5 m høy busk eller lite tre i vierfamilien. Bladene er mørkegrønne på oversiden, gråhvite på undersiden, barken flasser av på eldre kvister slik at den kanelbrune underbarken kommer frem. Mandelpil er en eurasiatisk art som vokser ved elver og vann i lavlandet på Østlandet og i Trøndelag.