Småvier, busk i vierfamilien. 10–50 cm høy, barken er lyst grå, årsskuddene rødbrune. Bladene er små, sagtannede og har tett nervenett. Vokser på fuktige bakker og myr på kalkrik grunn fra Telemark til Finnmark.