Myrtevier, 20–100 cm høy busk i vierfamilien. Tykke, blanke, mørkegrønne og små blad, ofte sitter fjorårets visne blad igjen på kvistene. Myrtevier er en eurasisk art som vokser på fuktig, kalkrik grunn i hele landet, vanligst i fjellet opp til 1750 moh. i Oppland.