Kolavier, liten busk i vierfamilien. 1–2 m høy med tykke og smale blad som er tannete og spisse i begge ender. Blomstrer samtidig med løvsprett. Kolavier er en underart av svartvier og vokser på myr og sumpskog i Troms og Finnmark.