Krypvier, krypende busk i vierfamilien. 5–40 cm høy, med glatte brune kvister, og smale blad uten biblad. Krypvier er en eurasiatisk art som vokser på fuktig mark, forholdsvis vanlig nord til Møre, opp til 1020 moh. i Aust-Agder.