Hvitpil, stor busk eller lite tre i vierfamilien, 3–12 m høy. Grenene er spissvinklede og hengende. Kvistene er silkelodne. Bladene er fintaggede, smale og spisse. Prydtre som finnes i mange varieteter. Innført art som finnes forvillet enkelte steder i Sør-Norge. Gullpil er en varietet av hvitpil.