Rødpil, stor busk eller lite tre vierfamilien. 1–4 m høy, med lange, tynne kvister og smale blad som har tenner i den øvre delen. Opprinnelig innført art som vokser forvillet over hele landet ofte på flommark. Se også båndpil.