Finnmarksvier, busk i vierfamilien. 0,5–3 m høy med gråbrune kvister og tynne, grålodne blad. Finnmarksvier er en østlig art som vokser på tørr grusmark og furuskog i Troms og Finnmark.