Treløpere, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. De ser ut som forvokste utgaver av trekrypere. Fjærdrakten er brunaktig, ofte med hvite eller gulbrune streker. De er gode klatrere. Nebbformen varierer meget mellom de ulike artene. Omfatter 57 arter utbredt i Mellom- og Sør-Amerika.