Tornsmetter, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter 65 arter, de fleste i Australasia og noen vest til Indonesia og Malayhalvøya. Overveiende små, sangeraktige fugler, 8–17,5 cm lange. De har som regel et lite iøynefallende utseende. Tornsmetter lever i mange ulike miljøer, noen arter er sterkt bakketilknyttet. Føden består for det meste av insekter.