Alvesmetter, tidligere kalt gjerdesmettsangere, er en fuglefamilie i ordenen spurvefugler. De er små, 10–20 cm, og har ofte hale som står rett til værs. Holder mest til i tett vegetasjon. Familien forekommer i Australia, på New Zealand og Ny-Guinea; omfatter 25 arter.