Klatresmetter, klippesmetter, fuglefamilien i ordenen spurvefugler. Omfatter bare fire arter, alle med tilhold på New Zealand. Små grønnaktige eller olivenbrune fugler med svært kort hale, lange ben og spisst, forholdsvis langt nebb. En av artene, stephenklatresmett, Xenicus lyalli, er utdødd i nyere tid. Den ble oppdaget i 1894 og ble utryddet snart etterpå av katten til fyrvokteren på øya.