Maurfugler, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter om lag 210 arter i Mellom- og Sør-Amerika. Ble tidligere regnet til samme familie som maurrikser. Maurfuglene viser stor variasjon både i størrelse (7,5–34 cm) og farger. Noen lever i trær, andre på bakken. De har hovedsakelig tilhold i lavlandsområder i tropiske strøk. Bare en liten del av artene eter maur, mens de fleste lever av andre insekter og smådyr. Rundt 15 av artene, de såkalte maurvokterne, er spesialisert til å følge marsjerende vandremaursamfunn, og fanger insekter og andre smådyr som maurene skremmer opp.