Maurrikser, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter 63 arter i Mellom- og Sør-Amerika. Nokså små (10–24 cm), bakkelevende fugler med kraftige bein, store hoder og øyne, og korte vinger og stjert. Fjærdrakt som regel lite iøynefallende. Insektetere som høres langt oftere enn de ses.