Myggsmetter, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter 15 arter av små, meiselignende insektetende fugler med lang hale. Er overveiende grå, svarte og hvite. De lever i krattvegetasjon og skog fra det sørlige USA og sørover.