Asitier, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter 4 arter som utelukkende forekommer på Madagaskar; to slekter som er svært forskjellige av utseende: Philepittaog Neodrepanis.