Fuglekongefamilien er en familie (Regulidae) i ordenen spurvefugler. Fuglekongene har inntil nylig vært plassert i sangerfamilien, men er nå skilt ut som egen familie. Alle familiens seks arter tilhører slekten Regulus. Fuglekongene finnes i Europa, Nord-Amerika og i den orientalske region. Artene er tilpasset et levevis i barskog, men finnes også i blandingsskoger med løvtrær, og det sylspisse nebbet er et ypperlig redskap til fangst av smådyr, i hovedsak insekter og edderkopper. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel