Fuglekongefamilien

Fuglekongefamilien er en familie (Regulidae) i ordenen spurvefugler. Fuglekongene har inntil nylig vært plassert i sangerfamilien, men basert på moderne genteknologi er fuglekongene skilt ut som egen familie. Alle familiens seks arter tilhører slekten Regulus. Fuglekongene finnes i Europa, Nord-Amerika og i den orientalske region. Artene er tilpasset et levevis i barskog, men finnes også i blandingsskoger med løvtrær, og det sylspisse nebbet er et ypperlig redskap til fangst av smådyr, i hovedsak insekter og edderkopper.Fuglekongene er blant verdens minste fugler; 8-11 cm lange og vekt på 5–8 gram. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel